Nastavenie prístupových práv k jednotlivým údajom – skrytie dát, zákaz editovania, atď.