MetaBakery

Systém pre pekárne a cukrárne - objednávky a výroba.
Automatické vyskladnenie surovín pri výrobe podľa receptov, evidencia objednávok jednotlivých zákazníkov a ich prevádzok, cenník podľa zákazníkov. Dodacie listy a fakturácia.

MetaBakery predstavuje jednoduchý spôsob, ako mať pod kontrolou svoj výrobný proces a poriadok v sklade. Kvalitnejšie informácie prepojené intuitívnym spôsobom Vám prinesú lepšie rozhodnutia, a zároveň zefektívnia chod vašej firmy. Podklady pre pracovníkov výroby, generované na základe aktuálnych objednávok, zabezpečia hladký priebeh výroby a zaručia, že správnemu odberateľovi bude doručený správny produkt v správnom čase.

Benefity systému pre pekárne a cukrárne

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie
Prístup k dátam viacerých používateľov súčasne pre zápis aj čítanie, z ľubovoľného miesta na svete
Automatická archivácia údajov
Nastavenie prístupových práv k jednotlivým údajom – skrytie dát, zákaz editovania, atď.
Inteligentné prepojenie záznamov
Ďalšie benefity

Systém poskytuje

  • Evidenciu zákazníkov a ich prevádzok s prehľadom všetkých objednávok, ktoré pre nich boli realizované. Možnosť evidencie celého portfólia prevádzok pre každého jedného zákazníka.
  • Dodacie listy a faktúry k objednávkam.
  • Skladová evidencia surovín (prehľad stavu surovín na sklade) s automatickým výdajom zo skladu pri realizácii výroby finálnych výrobkov. Automatický výdaj zjednodušuje prácu so systémom – je realizovaný vďaka receptom, ktoré sú kľúčovým prvkom pri evidencii skladu.
  • Automatické objednávky – efektívne riešenie pre tie objednávky, ktoré sa obvykle opakujú v určené dni v týždni. Objednávky vygenerované na základe automatických objednávok je možné ešte dodatočne korigovať.
  • Komplety, t. j. polotovary pripravované zo surovín. Polotovary sú súčasťou skladovej evidencie a je možné ich používať v definíciách receptov a evidovať pri inventúre.
  • Prehľad o výrobe. Pracovníci vo výrobe vyrábajú na základe vytlačeného plánu výroby, ktorý vychádza (a automaticky sa generuje) z objednávok na daný deň a zo zostatkov z predchádzajúceho dňa. S tým súvisí aj voliteľná evidencia použiteľných prebytkov výroby.
  • Základný cenník tovarov.
  • Rozšírený cenník tovarov podľa zákazníka.
  • Prehľady o tržbách podľa jednotlivých produktov.
  • Viacero úrovní prístupových práv – majiteľ, administratíva, výroba.

Systém MetaBakery nám pomohol nielen v prechode z papierovej a Excelovej evidencie objednávok a výroby na ucelenú a systematizovanú evidenciu, ale umožnil nám aj ďalšie rozširovanie výroby a prechod na 3 smeny, čo by bolo bez takéhoto systému nepredstaviteľné.

Martin spolumajiteľ BIG stravovanie