MetaCar

MetaCar

Systém pre autoservisy - zákazky a sklad.
Automatické vyskladnenie materiálu pri realizácii zákazky. Evidencia zákazníkov a ich áut, dodávateľov, cenníku, ostatných nákladov.
Výpočet zisku na zákazku a celkového zisku firmy.

MetaCar je špecializovaný systém pre autoservisy, v ktorom sú jednoduchým a prehľadným spôsobom organizované údaje súvisiace s kolobehom zákazky od nakúpenia potrebného materiálu a súčiastok, až po reporting zisku na ukončenej zákazke a výpočet výplat mechanikom, ktorí zákazku realizovali. Systém je navrhnutý tak, aby automatickými procesmi, ako napr. zakladanie záznamov pomocou čítačky technického preukazu, predvypĺňanie dát podľa kompletov, automatický výdaj zo skladu, a pod., uľahčoval a urýchľoval manipuláciu s dátami.

Benefity systému pre autoservisy

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie
Prístup k dátam viacerých používateľov súčasne pre zápis aj čítanie, z ľubovoľného miesta na svete
Automatická archivácia údajov
Nastavenie prístupových práv k jednotlivým údajom – skrytie dát, zákaz editovania, atď.
Inteligentné prepojenie záznamov
Ďalšie benefity

Systém poskytuje

 • Evidenciu zákazníkov a ich áut s prehľadom všetkých zákazok, ktoré pre nich boli v servise realizované. Možnosť evidencie celej flotily áut pre jedného zákazníka.
 • Sledovanie vývoja stavu najazdených kilometrov pravidelne servisovaného auta.
 • Rôzne typy zákazok s rôznymi číslovaniami. Takéto delenie zákazok je vhodné pre neskoršie štatistiky.
 • Skladovú evidenciu materiálu (súčiastok) s automatickým výdajom zo skladu pri realizácii zákazky. Automatický výdaj urýchľuje a zjednodušuje prácu v systéme.
 • Možnosť zadávať do zákazky aj položky mimo skladu (just in time), t. j. také, ktoré sa objednajú a dovezú v deň zákazky.
 • Funkcionalitu kompletov pre uľahčenie zadávania zákazky. Komplety taktiež pomáhajú obsluhe, aby na niečo nezabudla pri komplexnejšom úkone, čím sa zvyšujú výnosy firmy.
 • Jednoduché zakladanie auta (a príslušného zákazníka) cez čítačku technického preukazu. Nie je potrebné žiadne ručné zadávanie údajov.
 • Možnosť ukladania skenu technického preukazu pre auto.
 • Prepojenie odpracovaných hodín na zákazke so mzdami mechanikov a inými výdavkami firmy vstupujúcimi do výpočtu ziskovosti. Hodiny sa mechanikom automaticky zbierajú podľa zákazok.
 • Výpočet hrubého zisku na zákazku alebo zisku za obdobie (prepojenie nákupu s predajom).
 • Prehľady o tržbách zákazníkov, tržbách vybraných materiálov a práce, a pod.
 • Viacero úrovní prístupových práv – majiteľ, administratíva, technik

Ukážky systému

Systém od spoločnosti MetaApp využívame už niekoľko rokov. Databáza spokojných zákazníkov je to najcennejšie, čo naša firma vlastní.

Rado majiteľ LEGAS AUTO