MetaCRM mini

Jednoduchá evidencia úloh k jednotlivým zákazníkom.

Pozrieť video

Evidencia zákazníkov, projektov a úloh v systéme MetaCRM mini je úplne jednoduchá. Tento systém Vám ponúkame ZADARMO k plnohodnotnému používaniu (bez obmedzení) do počtu 50 zákazníkov a 50 úloh.

Benefity systému CRM mini

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie
Prístup k dátam viacerých používateľov súčasne pre zápis aj čítanie, z ľubovoľného miesta na svete
Automatická archivácia údajov
Nastavenie prístupových práv k jednotlivým údajom – skrytie dát, zákaz editovania, atď.
Inteligentné prepojenie záznamov
Ďalšie benefity

Systém poskytuje

  • Evidenciu zákazníkov s kontaktnými údajmi.
  • Evidenciu úloh a zodpovedných osôb.
  • Priraďovanie úloh k zákazníkom, alebo samostatné úlohy bez určeného zákazníka.
  • Sumarizáciu poznámok na zákazníkovi (poznámky z úloh pre zákazníka kombinované so samostatnými poznámkami na zákazníkovi).
  • Upozorňovanie na úlohy po termíne.
  • Kategorizáciu zákazníkov podľa projektov.
  • Export dát do Excelu, PDF, CSV, HTML.

Ukážky systému

Pripravili sme krátke video, v ktorom si môžte pozrieť, ako vyzerá malý CRM systém pre správu zákazníkov a k nim priradených úloh, vytvorený v aplikácii MetaApp.

Zvoľte si Váš CRM systém

Štart

Zdarma

Optimal

4€ mesačne + DPH

Premium

20€ mesačne + DPH

Počet používateľov

Koľko používateľov môže systém používať
3
10
neobmedzený

Počet záznamov

Maximálny počet záznamov evidovaných v systéme
50
1000
neobmedzený

Zálohovanie dát

Časový interval automatického zálohovania
mesačné
týždenné
denné

Aktualizácie zdarma

Využívajte najnovšie funkcie, pracujte s bezpečným softvérom a udržujte svoj program aktuálny

Telefonická podpora

Radi Vám pomôžeme a poradíme pri práci s našimi aplikáciami