O nás

Kúsok histórie

Tvorbe firemných aplikácií sme sa ako jednotlivci venovali od roku 2004. Po nejakom čase sme identifikovali opakujúce sa schémy a vzory pri návrhu a implementácii vnútrofiremných systémov, čo vyústilo k vzniku prvých pomocných nástrojov uľahčujúcich implementáciu aplikácií. Uvedomili sme si, že nie je veľmi efektívne zakaždým odznovu riešiť opakujúce sa činnosti. Sada pomocných softvérových nástrojov bola neskôr pretavená do uceleného systému, ktorý sme nazvali MetaApp, keďže sú v ňom aplikácie definované a interpretované na základe metadát. Metadáta sme pri dizajnovaní aplikácií najprv vytvárali ručne. Ďalším logickým krokom bolo vytvorenie vizuálneho dizajnéra MetaCreator, ktorý vytvára metadáta (a tým pádom výsledné aplikácie) automatizovane.

 

Naša špecializácia

Ako dátoví špecialisti pomáhame spoločnostiam organizovať ich dáta systematickým spôsobom a formovať ich procesy pri prechode z papierovej evidencie alebo z Excelu na efektívnejšie riešenia.

Naše aplikácie prepájajú dáta vyskytujúce sa v procesoch firmy tak, aby bolo možné vidieť všetky súvislosti potrebné pre správne rozhodovanie. Jednoduché princípy systému MetaApp umožňujú rýchlo pochopiť prácu v systéme, čím sa urýchľuje nasadenie našich riešení.

 

Pri zdieľaní dát medzi používateľmi firmy využívame cloudové riešenia. Vďaka tomu nie je potrebné, aby mali klienti vybudovanú vlastnú IT infraštruktúru. Žiadne vlastné servery, žiadne starosti.

 

Evidencia od A po Z

Zodpovedný prístup k riadeniu firmy si vyžaduje zabezpečiť celý kolobeh dát od ich vzniku až po ich sumarizáciu a vizualizáciu. Preto sa venujeme nielen aplikáciám samotným, ale aj ostatným súvisiacim oblastiam:

  • Analýza existujúcich firemných dát a požiadaviek na ich spracovávanie.
  • Prototypovanie aplikácií za účelom špecifikácie riešenia.
  • Dizajnovanie aplikácií s dôrazom na prehľadný prístup k dátam a k modelovaniu firemných procesov.
  • Prepájanie dát s externými zdrojmi.
  • Sumarizácia dát a ich reporting vo vizuálnych reportovacích nástrojoch.