MetaApp Power BI Reporting

Power BI Reporting

Vizualizácia a reporting dát na mieru.
KPI prehľady pre manažment firmy.

Vitajte vo svete efektívneho rozhodovania na základe presných štatistík. Naše riešenia pre vizualizáciu dát upravené na mieru podľa dostupných dátových zdrojov a podľa špecifických požiadaviek umožňujú zodpovedné a rýchle rozhodovanie a riadenie firmy.
Pomôžeme Vám s prechodom z intuitívneho riadenia firmy na profesionálne riadenie s dôrazom na efektivitu. Pritom nezáleží, či máte malú firmu s 5 zamestnancami, alebo ste veľká spoločnosť s viac ako 100 spolupracovníkmi.

Vlastnosti

 • Vizualizácia firemných KPI (Key Performance Indicators).
 • Riešenia postavené na jednom z najmodernejších reportingových nástrojov od spoločnosti Microsoft.
 • Reporty pre vrcholový a stredný manažment.
 • Reporty pre obchodníkov.
 • Motivačné reporty pre zamestnancov, TV reporty.
 • Reporty pre koncových klientov firmy.
 • Podklady pre vnútrofiremné mítingy.
 • Financie, ekonomika, obchod, marketing, projekty, výroba a akékoľvek iné oblasti fungovania firmy.
 • Sledovanie efektivity, splnenia stanovených „targetov“, vyťaženosti, očakávaného cash-flow, medziročných porovnaní, atď.
 • Reportovanie Vašim klientom. Vďaka prehľadnej komunikácii prostredníctvom reportov Vaši klienti lepšie pochopia a ocenia výsledky Vašej práce a pridanú hodnotu, ktorú im poskytujete.
 • Všetky reporty sú interaktívne s možnosťou filtrovania dát priamym klikaním do grafov.
 • Plná funkčnosť na mobilných zariadeniach.
 • Automatická aktualizácia dát vo zvolených časoch.
 • Cloudové aj on-premise riešenia s dátami uloženými na vlastnom serveri v rámci vnútrofiremnej siete.
 • Rešpektovanie prístupových práv k dátam. Každý používateľ vidí iba tie dáta, ku ktorým má mať prístup. Stredný manažment tak môže vidieť iba svoje dáta za svoje oddelenie, zatiaľ čo vrcholový manažment môže v rovnakom reporte vidieť údaje za celú firmu.
 • Možnosť napojenia rôznych dátových zdrojov ako napr. dát z celofiremného ERP systému, z online kampaní, Excelu, OLAP kociek a pod.
 • Možnosť zabudovania reportingu do webového portálu.
 • Súčasťou každého riešenia je aj čistenie a transformácia dát v závislosti od spracovávaných dátových zdrojov, aby bola dosahovaná čo najvyššia kvalita a relevantnosť výstupov.
 • Samozrejmosťou je pravidelná podpora – reagovanie na zmenu dátových zdrojov, hľadanie príčin nečakaných hodnôt v reportoch, pomoc s interpretáciou výstupov, úpravy reportov na základe nových požiadaviek a pod.
 • Power BI školenia, workshopy.

Ukážky systému