Prístup k dátam viacerých používateľov súčasne pre zápis aj čítanie, z ľubovoľného miesta na svete